آموزش حرفه وفن
سوالات ومطالب مربوط به حرفه وفن
لینک دوستان
سوالات آموزش حرفه و فن سال سوم راهنمايي - واحد های ۱ تا ۸
واحد 1- فناوری و سیستم ۱- انسان برای پاسخ دادن به پرسش های خود چه کارهایی به ترتیب انجام می دهد؟ 2- انسان با به کار گیری قدرت تفکر و خلاقیت، موفق به انجام چه کارهایی شده است؟ 3- در اسلام.... ساعت تفکر از.... سال عبادت بدون تفکر ارزشمند تر است. 4- پنج مرحله ای که در فرایند حل مشکلات از فکر انسان عبور می کنند را به ترتیب نام ببرید. (مراحل تفکر) 5- فرایند تفکر در انسان از چه زمانی آغاز می شود؟ 6- وقتی انسان وجود مشکلی را حس می کند معمولا چه کارهایی را انجام می دهد؟ 7- در مراحل تفکر، فرضیه سازی را توضیح دهید.(تعریف فرضیه) 8- چگونگی ارزیابی فرضیه ها را به طور خلاصه بنویسید. 9- انسان برای اطمینان به صحت فرضیه، چه عملی انجام می دهد؟ 10- یکی از راه های پرورش قدرت تفکر و خلاقیت را بنویسید. 11- در چه صورت تعداد بیشتری ایده از طرف افراد گروه مطرح می شود؟ 12- فناوران برای تولید محصول فناوری چه اصولی را باید مورد توجه قرار دهند؟ 13- فناوری چیست؟ 14- اولین اصل از اصول اساسی در تولید هر محصول فناوری، مرحله........ و........ مواد است. 15- در تولید محصول فناوری اعم از غذایی و پوشاک رعایت اصول........ ضروری است. 16- دو اصل مهم بهداشتی که در انتخاب مواد برای تولید محصولات فناوری لازمند را بنویسید. 17- کارکنان بخش رادیولژی در هنگام کار باید به چه نکته مهمی توجه نمایند، چرا؟ 18- چرا تولید کننده به همراه محصول، جزوه یا بروشور نیز به مصرف کننده ارائه می کند؟ 19- چرا محصولات فناوری باید از ابعاد مختلف مورد آزمایش و ارزیابی قرار بگیرند؟ 20- پس از ساخت یک اتوی برقی چه سوالاتی در باره اتو ممکن است مطرح شود و چه کسانی باید به آن ها پاسخ دهند؟ 21- زیبایی محصولات فناوری در دو بخش مورد توجه قرار می گیرد، نام ببرید. 22- تولید کنندگان، در طراحی و ساخت محصول به کدام نکات زیبا شناختی توجه می کنند؟ 23- در زیبا سازی بسته بندی محصول، چرا از جنس، رنگ و اندازه ی گوناگون استفاده می شود؟ 24- سیستم های پیچیده معمولا از چند سیستم ...... تشکیل شده اند. 25- دلیل ایجاد سیستم های فرعی را بنویسید. 26- پنج سیستم فرعی دوچرخه را نام ببرید. 27- سه قسمت اصلی سیستم انتقال قدرت دوچرخه را بنویسید. 28- چگونگی کار دینام در سیستم برق رسانی دوچرخه را توضیح دهید. 29- دینام دوچرخه، حرکت...... را به انرژی........ تبدیل می کند. 30- وظیفه ی سیستم هدایت و ترمز دوچرخه را بنویسید. 31- چگونگی کار ترمز دوچرخه را بنویسید. 32- وظیفه ی بدنه یا اسکلت دوچرخه را بنویسید. 33- سه قسمت اصلی اسکلت دوچرخه را نام ببرید. 34- انواع سیستم هشداردهنده دوچرخه را نام ببرید و چگونگی فعال شدن آن ها را بنویسید. 35- هر قطعه مربوط به کدام سیستم فرعی دوچرخه است: الف- زین و ترک (.....) ب- دینام (.....) ج- زنجیر(.......) د- لقمه ها (........) ه- فرمان (.......) و- پنجه رکاب (......) ی- لوله افقی (.........) واحد 2- کار با برق و الکترونیک 1- از کلید تبدیل چه استفاده ای می شود؟ با ذکر مثال 2- تعداد و نام پیچ های کلید تبدیل را بنویسید. 3- به چه ماشینی، موتور الکتریکی گفته می شود؟ 4- موتورهای الکتریکی به تناسب کاربرد و ابعادشان، در کجا استفاده می شوند؟ 5- دو قسمت اصلی موتورالکتریکی را نام ببرید. 6- وظیفه ی جاروبک ها در موتورالکتریکی چیست؟ 7- در موتورهای الکتریکی قسمت ساکن، شامل قطب ها و بدنه،........ نام دارد و قسمت گردان موتور را....... می نامند. 8- اجزای یک موتور الکتریکی را نام ببرید. 9- به چه قسمتی از موتور الکتریکی رتور می گویند؟ 10- ورقه های آهنی رتور کجا سوار شده اند؟ 11- استاتور از چه قسمت هایی تشکیل شده و وظیفه آن در موتورالکتریکی چیست؟ 12- کار باد بزن را در موتورهای الکتریکی بنویسید. 13- چرا در موتور الکتریکی از بدنه و محفظه استفاده می شود؟ 14- قرن بیست و یکم را چه قرنی نامیده اند؟ 15- گسترش اطلاعات ثمره پیشرفت چه صنایعی است؟ 16- سه کمیت الکتریکی را نام ببرید. 17- واحدهای اندازه گیری توسط چه کسانی در دنیا تعیین می شود؟ ۱۸- چه اجسامی مقاومت الکتریکی کمتری دارند؟ 19- اهم چیست و آن را با چه علامتی نشان می دهند؟ 20- مقاومت الکتریکی در مدارها، به چه صورتی نمایش داده می شود؟ (رسم شکل) 21- کار دستگاه آوومتر چیست و چه نام دیگری دارد؟ 22- انواع مالتی متر را نام ببرید. 23- کار مالتی متر دیجیتالی را بنویسید. 24- روش ساخت سلف را بنویسید. 25- سلف در یک مدار چگونه عمل می کند؟ 26- سه مورد از کاربردهای سلف را در الکترونیک بنویسید. 27- برای تقویت میدان مغناطیسی سلف چه می کنند؟ 28- ساخت کدام قطعه تحول عظیمی در فراورده های الکترونیکی ایجاد کرد؟ 29- قبل از اختراع ترانزیستور از چه قطعه ای استفاده می شد و چه معایبی داشت؟ 30- ترانزیستور معمولا دارای چند پایه است و نام این پایه ها چیست؟ 31- ترانزیستور قطعه ای است که مقدارجریان عبوری از....... به....... را توسط جریان....... کنترل می کند. 32- عمل ترانزیستور در مدارهای الکترونیکی، شبیه چیست؟ 33- شمای فنی این قطعات را رسم کنید: الف- کلید تبدیل (.......) ب- جعبه تقسیم (.......) ج- سر پیچ (......) د- مقاومت (........) ه- دیود (........) و- خازن (.........) واحد 3 - بهداشت 1- میکرب چیست؟ 2- بیماری های واگیر را تعریف کنید. 3- واکسن را تعریف کنید. 4- عمل وارد کردن میکرب یا سم ضعیف به بدن انسان را...... یا........ می گویند. 5- مزایای ایمن سازی یا واکسیناسیون را بنویسید. 6- موثرترین راه پیش گیری از بسیاری بیماری های واگیر عمل...... است. 7- نام بیماری را بنویسید: الف- بیماری که در جهان کاملا نابود شده است ( ) ب- این بیماری در حال نابودی است ( ) ج- بیماری که واکسن و درمان قطعی ندارد ( ) 8- بیماری ایدز چه نوع بیماری است و چگونه قابل پیش گیری می باشد؟ 9- برای پیش گیری از بیماری ها به چه نکاتی باید توجه کرد؟ 10- هفت بیماری کودکان که با واکسیناسیون قابل پیش گیری است نام ببرید. 11- کدام بیماری تا حدود زیادی با واکسیناسیون قابل پیش گیری است؟ 12- کودک واکسینه نشده ممکن است به چه عوارض خطرناکی دچار شود؟ 13- تعریف کنید: الف- رشد ب- تکامل 14- رشد و تکامل کودک از چه دوره ای آغاز و به چه عواملی وابسته است؟ 15- مراقبت های قبل از ازدواج را بنویسید. 16- دلیل پرهیز از ازدواج فامیلی چیست؟ 17- سه مورد از مراقبت های دوران بارداری را بنویسید. 18- در صورت کامل نبودن واکسیناسیون مادر باردار باید به او واکسن..... تزریق شود. 19- زایمان مادر تحت چه شرایطی باید انجام شود؟ 20- رشد و تکامل کودک از..... تا.... سالگی بسیار سریع است. 21- یادگیری در کودکان از چه زمانی آغاز می شود؟ 22- والدین و مراقبان کودک باید به نیازهای..... و...... و...... او توجه کنند. 23- مناسب ترین و بهداشتی ترین غذا برای کودک تا سن..... ماهگی، شیر مادر است. 24- ویژگی های شیر مادر را برای نوزاد بنویسید. 25- کودک از چه زمانی به غذای کمکی نیاز دارد؟ 26- غذای کمکی کودک باید دارای چه شرایطی باشد؟ 27- از نکات مربوط به بهداشت فردی کودک چهار نکته بنویسید. 28- سه ویژگی لباس بهداشتی کودک را نام ببرید. 29- شرایط محل خواب و استراحت کودکان را بنویسید. 30- برای حفظ سلامت دندان های کودک قبل از 5/2 سالگی چه کارهایی انجام می شود؟ 31- جهت حفظ سلامت دندان کودکان بعد از 5/2 سالگی به چه نکاتی توجه می شود؟ 32- مراقبت های بهداشتی، درمانی کودکان را بنویسید. 33- چه کارهایی به بهداشت روانی کودکان کمک می کند؟ 34- کودک از چه سنی اشیاء را تعقیب کرده و دیدن چیزهای متحرک را دوست دارد؟ 35- چگونه می توان به رشد و یاد گیری بهتر کودکان در هنگام بازی کمک نمود؟ 36- برای جلو گیری از حوادث ، چه چیزهایی باید از دسترس کودکان دور باشد؟ 37- چرا بستری شدن بیماران به خصوص کودکان در خانه بهتر است؟ 38- برای بهبود سریع تر بیماران به چه نکاتی باید توجه کرد؟ چهار مورد 39- شرایط محل استراحت بیماران را بنویسید. 40- برای مرطوب نگه داشتن محل استراحت بیمار چه می کنند؟ 41- تب شدید چه خطرهایی برای کودک ایجاد می کند؟ 42- مراقبت های لازم جهت کودکان تب دار را بنویسید. 43- نحوه پاشویه کردن کودک تب دار را بنویسید. 44- چهار تغییری که در وضع بیمار به وجود می آید و باید ثبت و به پزشک گزارش شود را بنویسید. 45- علائم حیاتی که به شناخت بیماری کمک می کنند نام ببرید. واحد 4- کار با چوب 1- در کاغذ سازی، چیپس چیست؟ 2- مراحل ساخت کاغذ را بنویسید. 3- از در هم رفتن ...... و پرس آن ها کاغذ ساخته می شود. 4- از چوب سوزنی برگان و پهن برگان، کدام برای کاغذ سازی مناسب ترند، چرا؟ 5- کارخانجات چوب و کاغذ مازندران و گیلان از چه منابعی برای تهیه کاغذ استفاده می کنند؟ 6- برای تهیه کاغذ از چه مواد و منابعی استفاده می شود؟ 7- کارخانه هفت تپه اهواز برای تهیه کاغذ از چه موادی استفاده می کند؟ 8- با توجه به مشکل و پرهزینه بودن تولید کاغذ، رعایت کدام نکات الزامی است؟ 9- نام دیگرMDF چیست؟ 10- مراحل ساخت تخته فیبرMDF را بنویسید. 11- برای افزایش مقاومت تختهMDF چه عملیاتی انجام می گیرد؟ 12- ویژگی ها و محاسن MDF را بنویسید. 13- کاربرد های تخته MDF را بنویسید، با ذکر مثال. 14- تفاوت روکش طبیعی و مصنوعی چیست؟ 15- برای تهیه روکش مصنوعی، ورقه های کاغذ را از چه موادی عبور می دهند، چرا؟ 16- روکش های مصنوعی در چه کارهایی استفاده می شوند؟ 17- نام دیگر تخته های مرکب چیست؟ 18- دو روش تولید تخته های مرکب یا کمپوزیت را بنویسید و مثال بزنید. 19- مراحل تهیه پانل های چوب سیمان و چوب گچ را توضیح دهید. 20- از تخته های چوب سیمان و چوب گچ به چه عنوان و برای چه کاری استفاده می شود؟ 21- سطوح صفحات چوب سیمان را چگونه می توان تغییر داد؟ 22- صفحات عایق چگونه ساخته می شوند و دو ویژگی آنها را بنویسید. 23- صفحات چوب سیمان با یونولیت به چه عنوان و بیشتر در چه مکان هایی به کار می روند؟ 24- عوامل تخریب کننده چوب ها را به طور کلی نام ببرید. با ذکر مثال. 25- عوامل تخریب بیولوژیکی چوب را نام ببرید و کدام یک بیشترین صدمه را به چوب ها می زند؟ 26- قارچ چیست و چگونه باعث تخریب چوب می شود؟ 27- قارچ ها چه تغییراتی در چوب ایجاد می کنند؟ 28- حذف کدام عوامل از رشد قارچ ها در چوب جلوگیری می کند؟ 29- راه های مبارزه با قارچ چوب را بنویسید. 30- چرا کوره چوب خشک کنی از راه های مبارزه با قارچ محسوب می شود؟ 31- چگونگی حفاظت چوب با مواد محافظتی را توضیح دهید و ماده مورد استفاده در این روش را نام ببرید. 32- حشراتی مانند....... و...... بیش ترین صدمه را به چوب ها وارد می کنند. 33- برای مبارزه با حشرات چوب خوار انجام چه کارهایی لازم است؟ 34- وظیفه این ابزارها را بنویسید: الف- خط کش تیره دار ب- پرگار واحد 5 - آشنایی با خودرو و شیرآلات 1- خودرو را تعریف کنید. 2- تولید قدرت در..... است که سبب حرکت اتومبیل می شود. 3- بخش های اصلی یک خودرو را نام ببرید. 4- کار موتور خودرو چیست؟ 5- انواع سوخت موتور خودروها را نام ببرید. 6- وظیفه سیستم انتقال قدرت خودرو چیست؟ 7- اجزای سیستم انتقال قدرت اتومبیل را نام ببرید. 8- کار کلاچ چیست؟ 9- نام دیگر جعبه دنده چیست و در خودرو چه وظیفه ای دارد؟ 10- کار دیفرانسیل را در خودرو بنویسید. 11- دو منبع تامین برق اتومبیل را نام ببرید. 12- از استارت چه استفاده ای می شود و نیروی الکتریکی را از کجا می گیرد؟ 13- کاربرد باتری در خودرو چیست؟ 14- عملکرد باتری اتومبیل را توضیح دهید. 15- باتری خودرو انرژی...... را به انرژی....... تبدیل می کند. 16- چگونگی عملکرد دینام یا ژنراتور خودرو را توضیح دهید. 17- وظیفه دینام خودرو را بنویسید. 18- وظیفه بخش فنربندی و تعلیق اتومبیل چیست؟ 19- سیستم تعلیق خودرو در هر دقیقه بین...... تا......... بار تکان می خورد. 20- هدایت چرخ های جلو اتومبیل از چه طریقی صورت می گیرد؟ 21- انواع فرمان خودرو را نام ببرید. 22- نیروی موتور از طریق چه مجموعه ای به چرخ ها می رسد؟ 23- کار لاستیک ها را بنویسید. 24- قدرت ترمز چگونه ایجاد می شود؟ 25- بدنه خودرو کجا سوار می شود و در برگیرنده چه قسمت هایی است؟ 26- وظیفه شیرآلات بهداشتی را بنویسید. 27- با چه وسایلی می توان مقدار مصرف آب را کنترل کرد؟ 28- اجزای شیر دنباله کوتاه را نام ببرید. 29 - چهار قسمت مغزی شیر دنباله کوتاه نام ببرید. واحد 6 – ساختمان سازی و راه 1- کنترل ساخت و ساز ساختمان ها در شهر و روستا از دو جهت حائز اهمیت است، بنویسید. 2- نظارت مستقیم بر ساخت و ساز ساختمان ها توسط ........ اعمال می شود. 3- شش مورد از وظایف و خدمات شهرداری ها را بنویسید. 4- دانش آموزان چگونه می توانند از حوادث ساختمانی جلوگیری کنند؟ 5-رعایت نکردن نکات ایمنی در ساختمان سازی چه خطراتی برای شهروندان ایجاد می کند؟ 6- برای جلوگیری از سقوط اجسام و مصالح روی سر شهروندان چه باید کرد؟ 7- برای جلوگیری از سقوط کارگران از ارتفاع، چه کارهایی باید انجام داد؟ 8- احداث ساختمان در مجاورت..... خطرناک است. 9- وظیفه کلاف را در ساختمان بنویسید و نام دیگر آن چیست؟ 10- آیین نامه ها، سازندگان ساختمان های آجری را به رعایت چه نکته ای ملزم می کنند؟ 11- انواع کلاف ( شناژ) را نام ببرید. 12- ماکت را تعریف کنید. 13- ماکت برای چه کسانی بهترین روش توضیح، توجیه و ارائه کار است؟ 14- ماکت سازان، ماکت ها را از چه مواد و مصالحی می سازند؟ 15- وسایل لازم برای ساخت ماکت توسط دانش آموزان را نام ببرید. 16- اگر ماکت از جنس...... یا...... باشد، نمی توان از چسب های معمولی استفاده کرد. 17- برای چسباندن ماکت جنس یونولیت یا فوم از چه چیزهایی استفاده می شود؟ 18- راه چیست؟ 19- در راه سازی به چه نکاتی باید توجه کرد؟ 20- اگر در مسیر راه، مانع یا تپه ای وجود داشته باشد، چه کارهایی می توان انجام داد؟ 21- تفاوت خاک برداری و خاک ریزی را بنویسید. 22- در راه سازی چه زمانی باید از پل استفاده کرد؟ 23- دو مورد از انواع پل را نام ببرید. واحد 7 – خوراک و پوشاک الف- خوراک 1- غذای مناسب باید چه خصوصیاتی داشته باشد؟ 2- مواد مغذی را تعریف کنید. 3- اگر مواد غذایی کمتر از حد نیاز به بدن برسد، چه مسائلی ایجاد می شود؟ 4- در صورتی که مواد مغذی بیشتر از حد نیاز به بدن برسد چه مشکلی ایجاد می شود؟ 5- دسترسی مردم به مواد غذایی و نحوه استفاده آنها در مناطق مختلف به چه عواملی بستگی دارد؟ 6- پنج گروه اصلی مواد غذایی مورد نیاز بدن را نام ببرید. 7- به چه گروه از مواد غذایی، مواد پایه یا عمده می گویند؟ 8- گروه متفرقه مواد غذایی شامل چه مواردی است؟ 9- چه نکاتی باید در برنامه غذایی روزانه مورد توجه قرار بگیرد؟ 10- مقدار مصرف مواد غذایی گروه..... باید کم و محدود باشد. 11- آیا احتیاجات غذایی انسان در همه مراحل زندگی یکسان است؟ چرا؟ 12- در چه شرایط و دوره هایی بدن به مواد غذایی بیشتری نیاز دارد؟ 13- در چه مراحلی از زندگی، نیاز بدن به بعضی مواد غذایی کمتر می شود؟ 14- هر فرد در سنین مدرسه به چند وعده مواد غذایی مغذی نیاز دارد، نام ببرید. 15- چرا صرف صبحانه قبل از رفتن به مدرسه از اهمیت خاصی برخوردار است؟ 16- به چه دلایلی نوجوانان به انرژی بیش تری نیاز دارند و باید از شیر و لبنیات استفاده کنند؟ 17- در نوجوانی، بخشی از انرژی مورد نیاز فرد از طریق............ تامین می شود. 18- در نوجوانی برای تامین انرژی از طریق میان وعده به چه نکته مهمی باید توجه کرد؟ 19- سه ویژگی مواد غذایی کم ارزش و مضر را نام ببرید. 20- عادت های بد غذایی در نوجوانی، باعث چه بیماری هایی در بزرگسالی خواهد شد؟ 21- چرا تغذیه در دوران بارداری و شیردهی مادران اهمیت دارد؟ 22- آیا هدف از غذا خوردن، فقط سیر شدن انسان است؟ توضیح دهید. 23- غذای خانواده باید با توجه به چه عواملی تهیه شود؟ 24- رعایت چه مواردی صرف غذا را دل چسب تر و اشتها را بیش تر می کند؟ 25- پنج نکته ضروری به هنگام غذا خوردن را بنویسید. 26- هنگام غذا خوردن اجتناب از چه مواردی لازم و ضروری است؟ سه مورد. ب- پوشاک 1- تعریف کنید: الف- لکه ب- لکه گیری 2- قبل از پاک کردن لکه به چه نکاتی باید توجه کرد؟ 3- چرا لکه زدایی از روی پارچه باید به سرعت انجام شود؟ 4- روش پاک کردن لکه شمع را بنویسید. 5- اگر لکه شمع پاک نشد، می توان از........... استفاده کرد. 6- کدام نکته ایمنی به هنگام استفاده از بنزین سفید باید رعایت شود؟ 7- روش پاک کردن لکه جوهر روی پارچه سفید را بنویسید. 8- لکه جوهر بر روی پارچه رنگی چگونه پاک می شود؟ 9- روش لکه زدایی لاک ناخن را بنویسید. 10- اگر لکه لاک ناخن با روش معمولی پاک نشد، چه می کنند؟ 11- چگونگی از بین بردن لکه آدامس یا چسب را توضیح دهید. 12- لکه قهوه یا چای روی پارچه را چگونه پاک می کنند؟ 13- در پاک کردن لکه قهوه یا چای اگر اثر لکه باقی بماند، چه باید کرد؟ 14- روش پاک کردن لکه خون روی پوشاک را بنویسید. 15- چرا برای از بین بردن لکه خون نباید از آب گرم استفاده کرد؟ 16- برای از بین بردن این لکه ها از چه مواد یا محلولی می توان استفاده کرد: الف- شمع (...........) ب- جوهر روی پارچه سفید (............) ج- جوهر روی پارچه رنگی (............) د- قهوه یا چای (.............) ه- آدامس یا چسب (............) و- لاک ناخن (...........) ط - خون (.............) 17- قبل از شستن لباس ها به چه نکاتی باید توجه کرد؟ 18- برای شستن لباس های نخی و کتانی آنها را چه مدت و در چه محلولی خیس می کنند؟ 19- برای این که لباس نخی و کتانی پس از شستن چروک نشود، چه باید کرد؟ 20- برای سفید کردن لباس های نخی و کتانی می توان از محلول رقیق........... استفاده کرد. 21- در اتو کردن لباس های نخی به چه نکاتی باید توجه کرد؟ 22- برای شستن لباس های پشمی چه مواردی باید مورد توجه قرار بگیرد؟ 23- هنگام آب کشی لباس های پشمی چه موادی در آب می ریزند، چرا؟ 24- برای خشک کردن لباس پشمی به چه نکته ای باید توجه کرد، چرا؟ 25- برای شست و شوی لباس های بافتنی چه باید کرد؟ 26- کدام لباس ها را پس از شستن نباید آویزان کرد، چرا؟ 27- بهترین روش خشک کردن لباس های پشمی را بنویسید. 28- روش اتو کردن لباس های پشمی را بنویسید. 29- چرا لباس های بافتنی را نباید اتو کرد؟ واحد 8 – کشاورزی الف- باغبانی 1- اولین تفاوت اساسی و عمده بین درختان و سایر نباتات را بنویسید. 2- انسان به چه صورت هایی در زندگی درختان دخالت می کند؟ 3- سه قسمت اصلی یک درخت را نام ببرید. 4- ریشه درختان مناطق کویری چگونه در خاک پایین می روند، چرا؟ 5- شکل های مختلف تاج درختان را نام ببرید. 6- به چه قسمتی از درخت ساقه یا تنه می گویند؟ 7- هدف از پرورش هر یک از درختان زیر را بنویسید. الف- سپیدار (...........) ب- گردو (..........) ج- سیب (..........) د- نارون و اقاقیا (.........) ه- کائوچو (...........) 8- گل بعضی از درختان مانند.......... و........... پرچم یا مادگی ندارد. 9- تفاوت درختان نر و ماده را بنویسید. 10- درختان دو پایه را تعریف کنید. 11- چگونگی گرده افشانی درختان دوپایه مانند خرما را بنویسید. 12- درختان میوه بر اساس شرایط محیطی رشد به چهار گروه طبقه بندی می شوند، نام ببرید و مثال بزنید. 13- درختان میوه زیر مربوط به کدام مناطق است؟ الف- پسته (...........) ب- موز و خرما (...........) ج- انبه (............) د- به و انگور (...........) ه- هلو و شلیل (...........) و- انار و انجیر (.............) 14- روش های مختلف تکثیر درختان را نام ببرید. 15- متداولترین روش های تکثیر تجاری درختان را بنویسید. 16- به چه دلیل بر روی گیاه پایه، عمل پیوند زدن انجام می گیرد؟ 17- دو کار اساسی که قبل از احداث باغ باید انجام شود را بنویسید. 18- در انتخاب نوع درختان برای کشت، توجه به چه نتایجی برای تصمیم گیری موثر است؟ 19- مسائلی که در تصمیم گیری و احداث باغ تاثیر جدی دارند را نام ببرید. 20- معمولا فاصله درختان در باغ ها به چه عواملی بستگی دارد؟ 21- چرا درختان را باید با نظم خاص و فاصله مناسب کاشت؟ 22- طرح کاشت درختان یعنی چه؟ 23- طرح کاشت درختان با توجه به کدام نکات طراحی می گردد؟ 24- طرح های متداول کاشت درختان را نام ببرید. 25- به هنگام کاشت درختان، خاک قسمت بالایی گودال را با چه موادی مخلوط می کنند؟ 26- چرا بلافاصله پس از کاشت نهال، آن را آبیاری می کنند؟ 27- مراقبت های ویژه پس از کاشت نهال یا درخت (عملیات داشت) را نام ببرید. 28- به چه عملیاتی در باغداری داشت می گویند؟ 29- چرا برای آبیاری درختان از روش های مختلف آبیاری استفاده می شود؟ 30- روش های آبیاری درختان را نام ببرید. 31- روش آبیاری کرتی را توضیح دهید و معایب این روش را بنویسید. 32- آبیاری تشتکی چگونه انجام می گیرد؟ 33- متداول ترین روش آبیاری تحت فشار چیست و چگونه انجام می شود؟ 34- نام آبیاری را بنویسید: الف- نام دیگر آبیاری کرتی (............) ب- موجب صرفه جویی در مصرف آب می شود. (............) ج- فضایی به قطر 50 سانتیمتر تا 2 متر دور درخت ایجاد می شود. (............) د- مصرف آب در این روش زیاد است (............) 35- در آبیاری قطره ای تعداد قطره چکان چند عدد است؟ 36- ویژگی و مزایای شبکه آبیاری قطره ای را بنویسید. 37- هرس درختان یعنی چه؟ 38- مزایای هرس درختان را بنویسید. 39- زمان هرس درختان چه موقع است؟ 40- به هنگام هرس درختان، دمای هوای منطقه باید در چه حدودی باشد؟ 41- انواع جنگل را نام ببرید. 42- چگونگی به وجود آمدن جنگل طبیعی را بنویسید. 43- جنگل مصنوعی چگونه ایجاد می شود و چه نام دیگری دارد؟ ب- دامپروری 1- محصولات زنبور عسل را نام ببرید. 2- فایده زنبور عسل را در کشاورزی بنویسید. 3- غذای زنبور عسل به روش ............. و........... تامین می شود. 4- در تغذیه طبیعی، زنبور عسل از چه موادی استفاده می کند؟ 5- برای تغذیه مصنوعی زنبور عسل از چه ماده ای استفاده می شود؟ 6- در بهار و زمستان شربت کندو را با چه نسبتی مخلوط می کنند؟ 7- زنبور داران به چه دلایلی به کندو شربت تحریکی (تشویقی) می دهند؟ 8- چرا کندو اقدام به بچه دادن (بچه کندو) می کند؟ 9- کندو به دو صورت........ و ........ افزایش می یابد. 10- دلایل افزایش (تکثیر) طبیعی یک کندو را بنویسید. 11- با افزایش جمعیت کندو، ملکه قدیمی چه کاری انجام می دهد؟ 12- به هنگام تکثیر طبیعی کندو، زنبوردار چه کاری باید انجام دهد؟ 13- تکثیر مصنوعی کندو چگونه و در چه فصلی انجام می گیرد؟ 14- به چه دلیل بیماری به سرعت در میان زنبوران عسل شایع می شود؟ 15- برای پیش گیری از بیماری در کندو، چه کارهایی انجام می شود؟ 16- فواید پرورش کرم ابریشم را بنویسید. 17- در پرورش کرم ابریشم هر مورد در چه مصارفی استفاده می شود: الف- پیله (............) ب- روغن شفیره (..............) ج- شفیره (..........) و (...........) د- فضولات کرم (.............) 18- چهار دوره زندگی کرم ابریشم را نام ببرید. 19- در فصل........... تخم های پروانه به کرم ابریشم تبدیل می شوند. 20- برای تغذیه کرم ابریشم به چه نکاتی باید توجه کرد؟ 21- تلمبار چیست؟ 22- نشانه های کرم ابریشم در مرحله تنیدن پیله را نام ببرید. 23- آبزیان را تعریف کنید. 24- دو دسته کلی آبزیان را نام ببرید. 25- دو گروه مهم آبزیان جانوری را نام ببرید و مثال بزنید. 26- میزان جذب پروتئین گوشت ماهی در بدن چند درصد است؟ 27- مواد موجود در گوشت آبزیان را نام ببرید. 28- ویتامین های محلول در چربی گوشت آبزیان را نام ببرید. 29- آبزیان در چه مصارفی به کار می روند؟ 30- ماهیان پرورشی از نظر دمای آب به......... و......... تقسیم می شوند. 31- ماهیان گرمابی را با ذکر مثال تعریف کنید. 32- بهترین دما برای رشد ماهی گرمابی..... درجه و در گرمای کمتر از........... درجه رشد و نمو ندارند. 33- ماهی سردابی را با ذکر مثال تعریف کنید. 34- استخر خاکی پرورش ماهی گرمابی باید چه خصوصیاتی داشته باشد؟ 35- برای آماده کردن استخر پرورش ماهیان گرمابی چه کارهایی انجام می گیرد؟ 36- دو روش تامین غذای ماهیان نام ببرید. 37- غذای طبیعی یا زنده ماهی چیست؟ 38- در پرورش ماهیان گرمابی چگونه تولید غذای زنده را افزایش می دهند؟ 39- برای غذای طبیعی (زنده) کپور ماهیان یک مثال بنویسید: الف- آمور(...........) ب- نقره ای (...........) ج- بیگ هد (...........) د- معمولی (...........) 40- غذای ترکیبی چیست و چگونه تهیه می شود؟ 41- غذای ترکیبی ماهیان گرمابی را با توجه به چه عواملی تهیه می کنند؟ 42- به چه دلایلی رعایت موارد بهداشتی در پرورش ماهی دارای اهمیت خاصی است؟ 43- عواملی که در پرورش ماهی از بروز بیماری جلو گیری می کنند را بنویسید. 44- دو روش تکثیر ماهیان را نام ببرید و محل انجام را بنویسید. ج- صنایع غذایی 1- هدف از نگه داری مواد غذایی چیست؟ 2- منظور از روش نگه داری مواد غذایی چیست، با ذکر سه مثال. 3- روش های نگه داری مواد غذایی به وسیله گرما را نام ببرید. 4- کمپوت را تعریف کنید. 5- مارمالاد چیست؟ 6- سیب یا کیوی برای تهیه مارمالاد چه خصوصیاتی باید داشته باشند؟ 7- برای جلو گیری از شکرک زدن مارمالاد چه کاری انجام می شود؟ 8- کنسرو چیست؟ 9- روش تهیه مربا را بنویسید. 10- مزایای نگه داری مواد غذایی به وسیله انجماد (سرما) را بنویسید. 11- روش های انجماد مواد غذایی را نام ببرید. 12- در کدام روش انجماد، مواد غذایی با صفحات سرد کننده در تماس هستند؟ 13- در روش مستقیم یا فرو بردن مواد غذایی در محیط سرما زا از چه موادی استفاده می شود؟ 14- پوشش های ضد تبخیر برای پوشاندن ماهی منجمد را نام ببرید. 15- در صنایع غذایی عمل خشک کردن (آب گیری) را تعریف کنید. 16- اساس کار خشک کردن میوه و سبزی را بنویسید. 17- دو روش خشک کردن میوه و سبزی را نام ببرید. 18- علل اصلی خشک کردن مواد غذایی را بنویسید. 19- منظور از بسته بندی مواد غذایی چیست؟(تعریف) 20- فایده های بسته بندی مواد غذایی را بنویسید. 21- خصوصیات مواد اولیه بسته بندی مواد غذایی را بنویسید. 22- پوشش و بسته بندی مواد غذایی باید در مقابل چه عواملی مقاوم باشد؟ 23- مواد اولیه بسته بندی غذا باید کم ترین ضرر را به.......... برساند. 24- نام مورد نظر را بنویسید: الف- در این روش وزن و حجم مواد غذایی کاهش می یابد (...........) ب- در این روش از ضایعات مواد غذایی جلو گیری می شود (............) ج- با این روش آب موجود در محصول حذف می گردد (.............) د- انسان های ما قبل تاریخ از این روش برای نگه داری مواد غذایی استفاده می کردند (...........) ه- متداول ترین، ساده ترین و سریع ترین روش نگه داری مواد غذایی (............) و- مربایی که از میوه له شده و شکر تهیه می شود (.............) سوالات آموزش حرفه و فن سال دوم راهنمایی - واحدهای ۱ تا ۸ واحد 1 - فناوری و سیستم 1- مراحل ساخت یک وسیله (محصول فناوری) را نام ببرید. 2- بسیاری از مهارت ها در اثر...... و به دست آوردن....... کسب می شود. 3- عوامل موثر بر رشد و تکامل فناوری را نام ببرید. 4- دانشمندان به چه طریقی به کشف یا اختراعی تازه موفق می شوند؟ 5- نتایج تحقیقات علمی و صنعتی به چه چیزهایی منجر می شود؟ 6- کدام عامل موجب پیشرفت فناوری می شود؟ 7- پیشرفت فناوری چه نتایجی را برای انسان ها به همراه داشته است؟ 8- سه مورد از کشفیات و اختراعات انسان ها را نام ببرید. 9- چرا برای محصولات فناوری که قبلا به وجود آمده اند، ایده ارائه می شود؟ 10- فناوران با استفاده از فناوری های گذشته چه کارهایی انجام می دهند؟ 11- چرا سیستم دوچرخه پیچیده تر از سیستم سیم چین است؟ 12- سیستم را تعریف کنید. 13- اگر یکی از اجزای سیستم درست کار نکند چه اتفاقی می افتد؟ 14- سه قسمت اصلی یک سیستم را نام ببرید. 15- ورودی سیستم را تعریف کنید. 16- پردازش را در سیستم توضیح دهید. 17- خروجی در سیستم چیست؟ با ذکر مثال 18- آیا رایانه یک سیستم است، چرا؟ 19- اجزای اصلی سیستم رایانه،.......و......و..... نام دارند. 20- ورودی رایانه چیست و این کار با چه وسیله ای انجام می گیرد؟ 21- پردازش رایانه یعنی چه؟ 22- خروجی رایانه را توضیح دهید و این کار توسط چه وسایلی انجام می گیرد؟ ۲۳- در رایانه اطلاعات وارد شده را....... و تغییر و تحول بر روی آن اطلاعات را...... می گویند. ۲۴- مرحله ای که کلیه اطلاعات توسط چاپگر چاپ می شود را........ می نامند. واحد 2 - کار با برق و الکترونیک 1- رعایت نکردن موارد ایمنی در کار با برق، چه پیامدهایی دارد؟ 2- حفاظت الکتریکی یعنی چه؟ 3- خطرهای ناشی از جریان برق را نام ببرید. 4- اتصال سیم فاز به زمین چه خطرهایی ایجاد می کند؟ 5- چرا اتصال سیم فاز به بدنه فلزی وسایل برقی خطرناک است؟ 6- اتصال کوتاه یعنی چه؟ 7- اتصال کوتاه ممکن است چه خطرهایی ایجاد کند؟ 8- در مدارهای الکتریکی چند عدد سیم ورودی وجود دارد، نام ببرید. 9- سیم اتصال به زمین چگونه خطر برق گرفتگی را کاهش می دهد؟ 10- چرا حوادث برق گرفتگی در ایران زیاد است؟ 11- شمای فنی وسایل رسم کنید: الف- کلید یک پل( ) ب- کلید دو پل( ) ج- جعبه تقسیم( ) د: پریز( ) ه- سر پیچ( ) 12- کلید دو پل دارای یک ...... است که سیم ...... به آن وصل می شود. 13- وسایل الکتریکی را تعریف کنید و قطعات اصلی این وسایل را نام ببرید. 14- قطعات اصلی وسایل الکترونیکی را نام ببرید. 15- در الکترونیک، "برد" چیست؟ 16- قطعات الکترونیکی با جریان برق..... کار کرده و ولتاژ آنها.... تا..... ولت می باشد. 17- دو روش تامین جریان برق مستقیم را نام ببرید. 18- در الکترونیک وظیفه "مبدل ها" چیست و چه نام دیگری دارند؟ 19- ماده اصلی بیشتر مقاومت ها چه نام دارد و چرا از این ماده استفاده می شود؟ 20- مقدار مقاومت کربنی چگونه و در کجای مقاومت ها مشخص می شود؟ 21- واحد اندازه گیری مقدار مقاومت الکتریکی....... نام دارد و با علامت....... مشخص می شود. 22- هر یک کیلو اهم برابر با...... اهم و هر یک مگا اهم برابر با...... اهم می باشد. 23- کار اصلی " مقاومت " در مدارالکترونیکی چیست؟ 24- انواع " مقاومت " را نام ببرید. 25- بر روی بدنه مقاومت ها معمولا چند رنگ وجود دارد؟ 26- نحوه محاسبه مقدار مقاومت اهمی را توضیح دهید. 27- کار " خازن " را بنویسید و انواع آن را نام ببرید. 28- واحد اندازه گیری " خازن " چه نام دارد و با کدام علامت مشخص می شود؟ 29- در الکترونیک برای اندازه گیری خازن از واحدهای...... و...... فاراد استفاده می شود. 30- آغاز توسعه الکترونیک با ساخت کدام قطعات الکترونیکی همراه بود؟ 31- پس از کشف نیمه هادی ها کدام قطعات الکترونیکی جایگزین لامپ ها شدند؟ 32- نام دیگر دیود نوری چیست و مورد استفاده آن در کجاست؟ 33- وظیفه اصلی " دیود معمولی " را در مدار بنویسید. 34- انواع " دیود " را نام ببرید. 35- با ساخت قطعه........ تحولی در طراحی مدارهای الکترونیکی پدید آمد. 36- ترانزیستور چند پایه دارد و نام هر پایه چیست؟ 37- در ترانزیستور می توان مقدار جریان عبوری از...... به کلکتور را به وسیله جریان ....... کنترل کرد. 38- وظیفه اصلی ترانزیستور چیست؟ 39- مدار مجتمع به چه مداری گفته می شود، نام دیگر آن و نام مواد اصلی سازنده آن چیست؟ 40- توسعه مدارمجتمع(IC) به ساخت....... یا....... انجامید. 41- نام قطعه را بنویسید: الف- کنترل کننده مقدار ولتاژ وجریان است.(........) ب- یک سو کننده برق جریان متناوب به مستقیم است.(.........) ج- یکی از پایه های آن امیتر نام دارد (.........) د- واحد اندازه گیری آن فاراد است (.........) ه- مواد اصلی سازنده آن سیلیکون نام دارد (.........) و- از انواع آن " پل " را می توان نام برد (.........) واحد 3 - بهداشت 1- کدام جزء محیط زیست به " بستر حیات " معروف است؟ 2- سه جزء اصلی محیط زیست را به ترتیب نام ببرید. 3- عامل اصلی آلودگی محیط زیست...... است. 4- افزایش جمعیت چگونه باعث افزایش آلودگی هوا می شود؟ 5- برای اهمیت آب در زندگی انسان چهار مثال بنویسید. 6- فعالیت کدام کارخانه ها و صنایع بدون آب متوقف خواهد شد؟ 7- انواع فاضلاب چگونه موجب بیماری یا مرگ موجودات می شوند؟ 8- آب مورد نیاز انسان که به مقدار معینی در طبیعت تولید می شود، آب ........ نام دارد. 9- عواملی که موجب خالی شدن ذخایر آب و آلودگی آن می شود را نام ببرید. 10- ویژگی های آب آشامیدنی را بنویسید. 11- مناسب ترین آب برای آشامیدن چه آبی است و از چه طریقی استفاده می شود؟ 12- منابع آبی اغلب آلوده که برای آشامیدن استفاده می شوند را نام ببرید. 13- برای رفتارهای ناسالم کم خطر که قابل کنترل هستند سه مثال بنویسید. 14- عادات ناپسند را نام ببرید واین عادات باعث چه مشکلاتی می شوند؟ 15- رفتارهای ناسالم پرخطر را با ذکر مثال، توضیح دهید. 16- دوستی با افراد ناباب و معاشرت های ناسالم ، بیماری خطرناکی مانند....... را به دنبال دارد. 17- در انتخاب روش زندگی چه عوامل و افرادی تاثیرگذار هستند؟ 18- کدام نکته در زندگی به افراد کمک می کند تا عاقلانه تر رفتار نمایند؟ 19- به چه ماده ای " دارو" گفته می شود؟ 20- داروها معمولا به ...... و...... و..... بیماری ها کمک می کنند. 21- منشا تولید انواع داروها را نام ببرید. 22- امروزه بسیاری از داروها را به روش ....... تهیه می کنند. 23- داروهای شیمیایی به چه شکل هایی تهیه می شوند؟ 24- کدام بیماری ها بدون دارو نیز درمان می شوند؟ 25- استفاده بیش از اندازه بعضی داروها چه مشکلاتی برای انسان به وجود می آورد؟ 26- داروهایی که استفاده بی رویه آنها ایجاد وابستگی می کنند، عبارتند از الف:..... ب:..... 27- مصرف داروهای کاهنده چه اثراتی در بدن دارند؟ با ذکر سه مثال. 28- داروهای محرک را تعریف کنید. با ذکر مثال. 29- کافئین چه نوع دارویی است و در کدام مواد غذایی وجود دارد؟ 30- مصرف داروهای محرک قوی چه عوارضی دارد؟ 31- داروی مجاز به چه دارویی گفته می شود؟ با ذکر مثال. 32- چرا به بعضی داروها، داروی غیر مجاز گفته می شود؟ با ذکر مثال. 33- قانون استفاده و حمل چه داروهایی را ممنوع کرده است؟ 34- در اغلب کشورها کشیدن سیگار در چه اماکنی ممنوع شده است، چرا؟ واحد 4 - کار با چوب 1- چوب ها بر چه اساس تقسیم می شوند، نام ببرید و مثال بزنید. 2- منابع اصلی تهیه چوب در ایران..... هستند. 3- جنگل های ایران عمدتا دارای درختان..... برگ می باشند. 4- تفاوت درختان پهن برگ و سوزنی برگ را از نظر نوع چوب بنویسید. 5- سختی و نرمی چوب ها را با چه ابزارآلاتی تشخیص می دهند؟ 6- تنوع رنگ در چوب های..... برگ بیش تر از چوب های..... برگ است. 7- چرا از چوب های پهن برگان بیشتر در کارهای تزئیناتی استفاده می شود؟ 8- از چوب های پهن برگان بیشتر در چه کارهایی استفاده می شود؟ 9- دو نوع از درختان سوزنی برگ را نام ببرید. 10- پنج مورد از درختان پهن برگ را بنویسید. 11- تراورس چیست و در کجا استفاده می شود؟ 12- سختی و نرمی چوب ها را مشخص کنید: الف- چنار (......) ب- توسکا (.....) ج- انجلی (......) د- سپیدار (......) ه- ممرز (......) و- ملچ (......) ط - کاج (......) 13- سه قسمت اصلی یک درخت را نام ببرید. 14- پایین ترین قسمت درخت چه نام دارد و کار آن چیست؟ 15- چوب مورد نیاز در صنایع چوب بیشتر از کدام بخش درخت تهیه می شود؟ 16- بالا ترین قسمت درخت چه نام دارد؟ 17- چرا چوب درختانی که تازه قطع شده اند را نمی توان بلا فاصله برای ساخت محصولات چوبی استفاده کرد؟ 18- پس از قطع درخت، چوب را به چه فراورده هایی تبدیل می کنند و بعد چه مراحلی روی آنها انجام می گیرد؟ 19- چرا چوب را قبل از تهیه محصولات چوبی خشک می کنند؟ 20- دو روش خشک کردن چوب را نام ببرید. 21- خشک کردن چوب در...... روشی متداول در کارخانه های کوچک صنایع چوبی است. 22- روش خشک کردن طبیعی چوب را توضیح دهید. 23- چرا در روش خشک کردن طبیعی، چوب ها را زیر مکان سقف دار قرار می دهند؟ 24- خشک کردن طبیعی چوب چه مدت طول می کشد و طول این مدت به چه عواملی بستگی دارد؟ 25- معایب روش طبیعی (آزاد) خشک کردن چوب را بنویسید. 26- در کوره های چوب خشک کنی چه عواملی تحت کنترل است، نام ببرید. 27- روش خشک کردن چوب در کوره (اتاقک) چوب خشک کنی را توضیح دهید. 28- زمان خشک کردن چوب در روش مصنوعی (کوره) به چه عواملی بستگی دارد؟ 29- مزایای (محاسن) خشک کردن مصنوعی چوب را نسبت به روش طبیعی بنویسید. 30- چرا چوب خشک شده در کوره چوب خشک کنی، روشن تر و فاقد پوسیدگی هستند؟ 31- کاربردهای مغار را در صنایع چوب بنویسید. 32- انواع مغار را نام ببرید. 33- نکات ایمنی قبل و به هنگام استفاده از مغار را بنویسید. 34- برای ضربه زدن بر دسته مغار به چه نکاتی باید توجه شود؟ واحد 5 - کار با فلز 1- فلزات پس از استخراج به صورت........ در می آیند. 2- اتصالات در فلزات به چند دسته تقسیم می شوند، نام ببرید و مثال بزنید. 3- اتصال موقت را تعریف کنید و نام دیگر این اتصال را بنویسید. 4- مهم ترین وسیله برای اتصال موقت را نام ببرید. 5- اتصال دائم را تعریف کنید و دو روش مهم این اتصال را نام ببرید. 6- لحیم کاری را تعریف کنید. 7- لحیم کاری در صنعت....... کاربرد فراوانی دارد. 8- وظیفه هویه در لحیم کاری را بنویسید و انواع آن را نام ببرید. 9- برای داغ کردن هویه دستی از شعله........ و برای داغ کردن هویه برقی از....... استفاده می شود. 10- دلیل استفاده از روغن لحیم در لحیم کاری را بنویسید. 11- روغن لحیم چگونه محل لحیم کاری را کاملا تمیز می کند؟ 12- سیم لحیم از فلزات....... و...... ساخته می شود که با نسبت..... درصد با هم آلیاژ شده اند. 13- سه مورد از نکات ایمنی به هنگام لحیم کاری را بنویسید. 14- چرا نباید نوک هویه داغ را به داخل روغن لحیم فرو برد؟ 15- برای جوش کاری از چه دستگاه هایی استفاده می شود؟ 16- چگونگی جوش کاری با دستگاه ترانس را بنویسید. 17- برای محافظت از چشم به هنگام جوش کاری از چه وسایلی استفاده می شود؟ 18- ترانس جوش کاری با برق جریان....... و دینام با برق جریان......... کار می کنند. واحد 6 - ساختمان سازی 1- برای ساخت یک بنا (ساختمان) چه مراحلی را باید طی کرد؟ 2 - مهندس نقشه بردار برای اندازه گیری ابعاد و زوایای زمین از چه وسایلی استفاده می کند؟ 3- در نقشه برداری زمین به چه عملی «برداشت» می گویند؟ 4- مهندسین نقشه برداری ابعاد و زوایای زمین مانند....... و....... و........ و...... و...... زمین را اندازه گیری می کنند. 5- در دوربین نقشه برداری « تار» چیست؟ 6- نقشه را تعریف کنید. 7- هر نقشه ساختمانی باید دارای چه علایمی باشد؟ نام ببرید. 8- کادر نقشه چیست؟ 9- محل رسم نقشه در چه مکانی از کاغذ است و باید چه مشخصاتی داشته باشد؟ 10- جدول مشخصات نقشه شامل چه مواردی است و بیشتر در کجای کاغذ رسم می شود؟ 11- چرا در نقشه از راهنما و توضیحات استفاده می شود؟ 12- چرا در نقشه از علامت شمال استفاده می شود و در کجای نقشه رسم می شود؟ 13- کار وسایل زیر را بنویسید: الف- تخته رسم ب- خط کش T ج- راپید (قلم جوهری) 14- خط کش تی در انواع...... و...... وجود دارد. 15- مورد استفاده کاغذ پوستی را بنویسید. 16- برای رسم نقشه با مداد از کاغذ....... و با جوهر از کاغذ....... استفاده می شود. 17- اجزای اصلی ساختمان را نام ببرید. 18- چرا ساختمان را باید بر روی« پی » بنا کرد؟ 19- عرض، طول و عمق« پی» به چه عواملی بستگی دارد؟ 20- وظیفه «ستون» در ساختمان چیست؟ 21- برای ساخت ستون ساختمان از چه چیزهایی استفاده می شود؟ 22- دیوار چگونه به وجود می آید؟ 23- انواع دیوار را نام ببرید. 24- دیوار«حمال» را توضیح دهید و نام دیگر آن را بنویسید. 25- ضخامت دیوار حمال به چه عواملی بستگی دارد؟ 26- دیوار جدا کننده چیست و چه نام دیگری دارد؟ 27- از راه پله چه استفاده ای می شود؟ 28- تعداد مناسب پله ها چند عدد است؟ 29- برای جلو گیری از سقوط از پله ها چه باید کرد؟ 30- پاگرد چیست؟ 31- اندازه ارتفاع و اندازه کف پله را در ساختمان های مسکونی بنویسید. 32- کار سقف را در ساختمان بنویسید. 33- سقف ساختمان با چه مصالح و وسایلی ساخته می شود؟ 34- قبل از ساختن یک ساختمان، چه محاسبات و کارهایی توسط مهندسان انجام می گیرد؟ 35- یک مهندس ساختمان باید علم....... را در حد عالی بداند. واحد 7- خوراک و پوشاک الف- « خوراک» 1- در چه صورت غذا موجب بیماری و حتی مرگ انسان می شود؟ 2- بیماری های ناشی از خوردن غذای ناسالم به دو روش آشکار می شوند، نام ببرید و توضیح دهید. 3- مسمومیت غذایی اغلب با ....... و....... همراه است. 4- در انتقال و نگه داری مواد غذایی به چه نکاتی باید توجه کرد؟ 5- در چه صورت غذا ممکن است انسان را دچار مسمومیت کند؟ 6- چرا عرضه بهداشتی غذا در مکان های عمومی بسیار مهم است؟ 7- فساد و آلودگی غذا در چه مکان هایی ممکن است باعث خسارات جانی و مالی شود؟ 8- قوانین و آئین نامه های بهداشت مواد غذایی در چه زمینه هایی تهیه می شوند؟ 9- چرا انتخاب صحیح مواد غذایی در میان وعده ها اهمیت زیادی دارد؟ 10- سه مورد از نکاتی که در تهیه، پخت و نگه داری غذا باید رعایت شود را بنویسید. 11- یک آشپز خانه بهداشتی باید دارای چه ویژگی ها و شرایطی باشد؟ 12- چهار مورد از امکانات و وسایل مورد نیاز آشپز خانه را نام ببرید. 13- به هنگام تهیه غذا کدام نکات بهداشتی در مورد «دست انسان» باید رعایت شود؟ 14- چرا مواد غذایی به خصوص گوشت و مرغ باید خوب پخته شوند؟ 15- برای چشیدن غذا باید از......استفاده کرد. 16- برای نگه داری غذا به مدت چند ساعت چه کاری باید انجام بگیرد؟ 17- در صورت استفاده مجدد از غذای پخته شده به چه نکته ای باید توجه کرد؟ 18- از ورود چه افراد و در چه زمانی باید به آشپزخانه جلوگیری کرد؟ 19- خطرها و حوادث موجود در آشپزخانه را نام ببرید. 20- رعایت نکات........ در آشپزخانه برای افراد ضروری است. ب- « پوشاک » 1- الیاف را تعریف کنید. 2- الیاف به دو صورت..... و..... وجود دارد. 3- چرا الیاف را نمی توان به طور مستقیم در تهیه پارچه به مصرف رساند؟ 4- برای استفاده از الیاف، ابتدا چه کاری انجام می گیرد؟ 5- نوع پارچه مصرفی به چه چیزی بستگی دارد؟ 6- الیاف طبیعی را تعریف کنید و سه دسته اصلی آن را نام ببرید. 7- برای الیاف طبیعی مثال بنویسید: الف- گیاهی مانند...... و........ و....... ب- حیوانی مانند....... و....... و........ ج- معدنی مانند........ و........ و....... 8- الیاف مصنوعی چیست؟ با ذکر دو مثال 9- هرالیاف مربوط به کدام نوع از الیاف طبیعی می باشد؟: الف- پنبه نسوز (.........) ب- کنف (.......) ج- طلا و نقره (.........) د- پنبه (.........) ه- کتان (.......) و - ابریشم (.........) ط - مو و پشم (..........) واحد 8 - باغبانی، دامپروری، صنایع غذایی الف: «باغبانی» 1- فواید گیاهان برای انسان را بنویسید. 2- گیاهان زینتی به چه دلیل و در چه مکان هایی مورد استفاده قرار می گیرند؟ 3- چگونه بعضی از کشورها از گل و گیاهان درآمد زیادی کسب می کنند؟ 4- کدام عامل موجب وقفه در رشد بعضی از گیاهان می شود؟ 5- عوامل محیطی که در رشد گیاهان موثرند را نام ببرید. 6- گل هایی مانند......و....... برای رشد، حداقل به دمای 16 و حداکثر 30 درجه سانتیگراد نیاز دارند. 7- گل های نرگس و بنفشه برای رشد به چه دمای حداقل و حداکثری نیاز دارند؟ 8- گل های روز بلند را با ذکر سه مثال تعریف کنید. 9- به چه گل هایی روز کوتاه می گویند؟ با ذکر دو مثال. 10- گل های بی تفاوت به نور را با ذکر دو مثال تعریف کنید. 11- چرا گل هایی که در گلدان نگه داری می شوند، به مواد غذایی بیش تری نیاز دارند؟ 12- چگونه می توان مواد غذایی مورد نیاز گیاهان گلدانی را تامین نمود؟ 13- انواع کود را به طور کلی نام ببرید. 14- کودهای آلی حیوانی یا گیاهی به دو صورت...... و....... استفاده می شوند. 15- دو منشاء اصلی کودهای آلی را نام ببرید و مثال بزنید. 16- مواد معدنی موجود در کودهای شیمیایی را نام ببرید. 17- چرا گلدان های دارای خاک سبک باید بیشتر آبیاری شوند؟ 18- چرا گلدانی که دارای خاک سنگین و رسی است را نباید زیاد آبیاری کرد؟ 19- به هنگام آبیاری گل های گلدانی به چه نکاتی باید توجه نمود؟ 20- دلایل استفاده از گل خانه برای پرورش گیاهان را بنویسید. 21- عوامل محیطی برای رشد گیاهان گل خانه را نام ببرید. 22- روش های تکثیر گیاهان را به طور کلی نام ببرید و مثال بزنید. 23- به روش........ تکثیر به روش جنسی گفته می شود. 24- روش های تکثیر غیر جنسی گیاهان را نام ببرید. 25- روش قلمه زدن یک گیاه را توضیح دهید. 26- انواع قلمه گیاهان را نام ببرید. 27- سه مورد از گیاهانی که با قلمه ساقه تکثیر می شوند را نام ببرید. 28- کدام گیاهان با قلمه برگ تکثیر می شوند؟ 29- روش خوابانیدن یک گیاه را به طور خلاصه شرح بدهید. 30- سه مورد از گل ها و گیاهانی که با خوابانیدن زیاد می شوند را نام ببرید. ب- « دامپروری » 1- دامپروری یعنی چه؟ 2- به چه حیواناتی دام گفته می شود؟ 3- در ایران پرورش کدام دام ها در درجه اول اهمیت قرار دارد؟ 4- در ایران پرورش کدام دام ها در بعضی از مناطق کشور انجام می شود؟ 5- سه عاملی که باید در پرورش دام و دیگر حیوانات به دقت رعایت شوند را بنویسید. 6- به چه علت پیش گیری از بیماری دام بهتر از درمان آن است؟ 7- چه بیماری هایی از طریق محصولات دامی به انسان سرایت می کند؟ چگونه؟ 8- چگونه می توان مانع از انتشار و گسترش بیماری های سل و سیاه زخم شد؟ 9- رعایت موارد بهداشتی در پرورش دام به دو دسته کلی تقسیم می شود، نام ببرید. 10- محل زندگی دام در...... و در نتیجه....... تاثیر بسزایی دارد. 11- در بهداشت انفرادی دام، چه کارهایی انجام می گیرد؟ 12- تیمار یعنی چه؟ 13- تمیز کردن به موقع دام ها در....... و...... و..... دام ها موثر است. 14- کدام عامل در مبارزه با بیماری های مشترک بین انسان و دام بسیار مهم است؟ 15- سه مورد از بیماری های مشترک بین انسان و دام را نام ببرید. 16- دو دسته اصلی مواد غذایی دام را نام ببرید. 17- نام دیگر مواد غذایی متراکم........ است. 18- غذای متراکم (کنسانتره) چیست؟ با ذکر چهار مثال. 19- مواد غذایی متراکم در واحد های دامپروری چگونه در اختیار دام قرار می گیرد؟ 20- راز بقای موجودات زنده چیست؟ ج- « صنایع غذایی » 1- به چه صنایعی صنایع غذایی گفته می شود؟ با ذکر سه مثال. 2- کنسرواسیون یعنی چه؟ 3- شیر باید با رعایت...... جمع آوری شده و بدون...... باشد. 4- ترکیبات اصلی شیر را نام ببرید. 5- نام دیگر قند شیر چیست؟ 6- چرا شیر گاو در صورت لزوم می تواند جانشین شیر مادر شود؟ 7- فواید مصرف شیر کامل برای کودکان را بنویسید. 8- مزایای خوردن شیر در تمام مراحل زندگی را بنویسید. 9- سه اصل اساسی نگه داری غذا در همه روش ها را ذکر نمایید. 10- در مرحله نگه داری غذا، چرا باید از بسته بندی مناسب استفاده کرد؟ 11- پاستوریزه کردن شیر چگونه انجام می شود؟ 12- دلایل عمل پاستوریزه کردن شیر را بنویسید. 13- چرا باید شیر پاستوریزه را بلافاصله در محل خنک نگه داری کرد؟ 14- در کارخانه تولید شیر پاستوریزه چه مراحلی بر روی شیر انجام می گیرد؟ 15- روش های نگه داری شیر و فراورده های آن را نام ببرید. 16- هدف از استریل کردن غذاهای بسته بندی شده در شیشه ها و قوطی ها را بنویسید. 17- در چه صورت بودن موجود زنده در غذا بدون اشکال است؟ 18- اکثر باکتری ها در درجه حرارت.....الی..... از بین می روند ولی برخی نیز در حرارت.... مقاومت می کنند. 19- برای از بین بردن همه میکروب های غذا انجام چه عملی ضروری است؟ 20- پنیر چگونه به دست می آید؟ 21- انواع پنیر را بر حسب رطوبت و چربی نام ببرید. 22- به چه پنیری، پنیر پرورده می گویند؟ 23- ویژگی های شیر مورد استفاده در پنیر سازی را بنویسید. 24- در مراحل تولید پنیر، شیر را در چه دمایی و به چه مدتی پاستوریزه می کنند؟ 25- دما و مدت لازم برای رسیدن پنیر را بنویسید. 26- سه مورد از نکات ایمنی در هنگام استفاده از شیر را بنویسید. 27- مدت نگه داری شیر پاستوریزه در یخچال، در زمستان.... روز و در تابستان..... روز است. 28- در چه صورت باید از مصرف شیر جوشانده خودداری کرد؟ 29- چگونگی پاستوریزه کردن شیر، در صورت نداشتن دما سنج را بنویسید. منبع:www.herfe-rszy.com سوالات آموزش حرفه و فن سال اول راهنمایی - واحدهای 1 تا 8 واحد 1 – فناوری و سیستم 1- انسان تنها موجودی است که قدرت............... دارد و می تواند وسایل مورد نیاز خود را بسازد. 2- انسان هنگام تولید ابزار یا حل مشکلات ابتدا به چه نکته ای توجه می کند؟ 3- به چه محصولاتی محصولات فناوری می گویند؟ 4- کوشش های انسان برای ساخت ابزار چه نتایجی به دنبال داشته است؟ 5- مراحل ساخت محصولات فناوری را به ترتیب نام ببرید. 6- در ساخت یک صندلی مراحل زیر را تعریف کنید: الف- نیاز ب- طراحی ج- فرایند د- تولید ه- ارزش یابی 7- در مراحل ساخت صندلی، اجرای طرح و ساخت یک نمونه را............... و آزمایش نمونه ساخته شده را............... می گویند. 8- برای هر یک از مشاغل، یک محصول فناوری مورد استفاده را بنویسید. الف- آهنگر (.............) ب- پزشک (............) ج- معلم (...........) د- آشپز (..............) 9- چه عواملی موجب پیشرفت و تکامل محصولات فناوری شده است؟ 10- نتایج تحقیقات متخصصان و مهندسان در کجا به کار گرفته می شود؟ 11- فناوری را تعریف کنید. 12- سیستم چیست؟ با ذکر مثال. 13- در چه صورت کل سیستم دچار نارسایی می شود؟ 14- انواع سیستم را بر حسب تعداد اجزاء نام ببرید. 15- هر چه تعداد اجزای سیستم بیشتر باشد، سیستم.............. است. 16- سیستم ها را به دو دسته کلی تقسیم می کنند، نام ببرید و برای هر دسته سه مثال بزنید. 17- نوع طبیعی یا مصنوعی ( دست ساز) سیستم های زیر را مشخص کنید: الف- انسان (...........) ب- لامپ (............) ج- درخت (...............) د- دوچرخه (...............) 18- انواع سیستم را با توجه به کاری که انجام می دهند، نام ببرید و برای هر کدام یک مثال بنویسید. واحد 2- کار با برق 1- پیدایش وسایل ارتباطی مانند...............و...............و............... با نیروی برق امکان پذیر شد. 2- مولکول ها از ذرات کوچک تری به نام .............. تشکیل شده اند. 3- دو بخش اصلی اتم را نام ببرید. 4- محل چرخیدن الکترون های اتم را بنویسید. 5- به چه الکترونی، الکترون آزاد می گویند؟ 6- چگونه در یک سیم جریان الکتریکی به وجود می آید؟ 7- مولد الکتریکی را با ذکر یک مثال تعریف کنید. 8- دینام دوچرخه نیروی............... را به نیروی............... تبدیل می کند. 9- وظیفه نیروگاه های برق را بنویسید. 10- در نیروگاه ها برای تولید الکتریسته از چه انرژی هایی استفاده می شود؟ 11- چگونگی انتقال و توزیع برق در میان مراکز مصرف را بنویسید. 12- چهار مورد از وسایل و تجهیزات انتقال و توزیع برق را نام ببرید. 13- سیم برق چیست؟ 14- سیم های برق را معمولا از چه فلزی درست می کنند، چرا؟ 15- برای انتقال برق از منبع به محل مصرف حداقل به چند رشته سیم نیاز است، نام ببرید. 16- به چه سیمی، سیم فاز می گویند؟ 17- سیم نول را تعریف کنید. 18- کار این وسایل را در صنعت برق بنویسید: الف- کلید ب- لامپ ج- سر پیچ د- پریز ه- فیوز 19- لامپ انرژی................. را به انرژی............... تبدیل می کند. 20- انواع فیوز را نام ببرید. 21- با توجه به توضیح نام وسیله را بنویسید: الف- قطع و وصل کننده جریان برق (.........) ب- محل بستن لامپ (..........) ج- وسیله محافظت از مدار (..........) 22- در چه صورتی انسان دچار برق گرفتگی می شود؟ 23- چرا عبور جریان برق از بدن، گاهی مرگ را به دنبال دارد؟ 24- سه مورد از نکات ایمنی به هنگام کار با برق و وسایل برقی را بنویسید. 25- کار ابزارهای زیر را بنویسید: الف- انبر دست ب- سیم چین ج- دم باریک د- سیم لخت کن ه- پیچ گوشتی و- فاز نما 26- انواع سیم لخت کن را نام ببرید. 27- مدار الکتریکی را تعریف کنید. 28- شمای فنی وسایل زیر را رسم کنید: الف- کلید یک پل ( ) ب- پریز ( ) ج- سر پیچ ( ) د- جعبه تقسیم ( ) 29- پاسخ کوتاه بدهید: الف- نام دیگر فاز متر (............) ب- سیم بدون ولتاژ یا فشار الکتریکی (.............) ج- نام مولد تولید برق در نیروگاه ها (.............) د- به دور هسته اتم می چرخد (................) واحد 3 – بهداشت 1- نشانه های فرد سالم را بنویسید. 2- ابعاد و جنبه های سه گانه سلامت را نام ببرید. 3- مثلث سلامتی را رسم کنید و تاثیر متقابل ابعاد سلامت را روی آن نشان دهید. 4- بیماری چه مشکلاتی را برای انسان به وجود می آورد؟ 5- دو نمونه از خسارت های ناشی از بیماری را نام ببرید و چگونه می توان این خسارت ها را کاهش داد؟ 6- علل به وجود آمدن بیماری ها را نام ببرید. 7- راحت ترین راه جهت پیش گیری از بسیاری بیماری ها چیست؟ 8- بهداشت چیست؟ 9- روش زندگی هر فرد شامل...............و.............و............. در سلامت آن شخص تاثیر زیادی دارد. 10- پنج مورد از مواردی که برای داشتن زندگی سالم لازم است را بنویسید. 11- محیط زیست را تعریف کنید. 12- اگر انسان در بهره برداری از منابع طبیعی دقت نکند با چه مسئله ای روبرو خواهد شد؟ 13- تاثیر متقابل انسان و محیط زیست را در کره ی زمین توضیح دهید. 14- چهار مورد از عوامل آلوده کننده محیط زیست را نام ببرید. 15- کدام عامل در تبدیل زمین های کشاورزی به جاده و خانه تاثیر بیشتری داشته است؟ 16- برای مصرف بی رویه (مصرف زدگی) در جامعه سه مثال بنویسید. 17- برای پیش گیری از نابودی محیط زیست چهار راه حل بنویسید. 18- به چه چیزهایی زباله گفته می شود؟ 19- پخش شدن زباله چگونه موجب آلودگی محیط زیست می شود؟ 20- برای انتقال زباله ها به خارج از محل چه نکاتی را باید رعایت کرد؟ 21- روش های دفع بهداشتی زباله ها را نام ببرید. 22- عامل انتقال انواع بیماری های خطرناک و کشنده را با ذکر مثال نام ببرید. 23- بهترین محل برای زندگی و تولید مثل جانوران موذی را بنویسید. 24- چرا باید برای نابودی حشرات و جوندگان موذی فقط در موارد ضروری از سموم و حشره کش ها استفاده کرد؟ 25- حشره کش ها و سموم شیمیایی ممکن است بیماری های خطرناکی مانند.................. در انسان ایجاد کنند. 26- چهار روش از روش های ساده نابودی حشرات و جوندگان موذی را بنویسید. واحد 4 – کار با چوب 1- قدیمی ترین ماده اي که انسان برای رفع نیاز های خود استفاده کرده است،............. نام دارد. 2- انسان در ابتدا از چوب چگونه استفاده می کرد؟ 3- استفاده از ابزارها و روش های جدید در صنایع چوب، چه نتایجی داشته است؟ 4- عمده ترین منابع تولید چوب را نام ببرید. 5- چوب مورد نیاز صنایع از کدام بخش اصلی درخت تهیه می شود؟ 6- فراورده های مختلف چوب را نام ببرید. 7- فراورده های چوبی زیر را توضیح دهید: الف- الوار ب- روکش چوبی ج- تخته چند لایی د- نئوپان ه- فیبر 8- از چوب کدام درختان به عنوان روکش استفاده می شود؟ 9- نام دیگر نئوپان چیست؟ 10- برای زیبایی نئوپان یا تخته چه کاری انجام می گیرد؟ 11- فیبر به چه صورتی به بازار عرضه می شود؟ 12- کار این ابزارها را بنویسید: الف- گیره ب- اره ج- چوب سای د- گونیا ه- رنده و- دریل یا مته 13- با توجه به توضیح نام ابزار را بنویسید: الف- وسیله نگاه داشتن قطعه کار (........) ب- وسیله سوراخ کردن چوب (............) ج- وسیله ساییدن و فرم دادن چوب (............) د- ابزار کنترل صافی سطح چوب (............) 14- چهار مورد از نکات ایمنی و حفاظتی برای پیش گیری از حوادث در کارگاه را بنویسید. 15- فایده پوشیدن لباس کار مناسب در کارگاه چیست؟ 16- کف کارگاه باید بدون مواد لغزنده مانند.........و........ باشد. 17- انجام چه کارهایی در محل کارگاه می تواند خسارت های جبران ناپذیری ایجاد کند؟ 18- چرا به وسیله ای که با طرز کار آن آشنا نیستیم، نباید دست زد؟ 19- در کارگاه قسمت های الکتریکی مانند.........و...........و...........و.......... باید دارای محافظ مخصوص باشد. 20- سیم ابزارهای برقی که داخل لوله نیستند، باید چه ویژگی هایی داشته باشند؟ 21- در کارگاه قبل از شروع چوب سایی و برش کاری به چه نکته ای باید توجه کرد؟ 22- چرا باید در پایان برش کاری چوب، نیروی دست را کم کرد؟ واحد 5 - کار با فلز 1- چه عواملی بر اهمیت کاربرد فلزات افزوده است؟ 2- چرا جهان را می توان به کارخانه فلز کاری بزرگی تشبیه کرد؟ 3- چرا فلزات بعد از استخراج از معدن بلافاصله قابل استفاده نیستند؟ 4- چگونگی تهیه آهن خام از سنگ معدن آن را بنویسید. 5- در کارخانه ذوب آهن، سنگ آهن را همراه با ........ و....... در داخل....... می ریزند. 6- به چه دلایلی آهن خام خالص در صنایع قابل استفاده نیست؟ 7- برای سخت و محکم شدن آهن خام خالص چه کاری باید انجام بگیرد؟ 8- ویژگی ها و مشخصات فلز مس را بنویسید. 9- فلز مس در حرارت...... درجه سانتیگراد ذوب شده و....... و........ را بسیار خوب هدایت می کند. 10- آلیاژهای معروف فلز مس را نام ببرید. 11- مشخصات فلز آلومینیم را بنویسید. 12- رنگ فلزآلومینیم ............ است که در ....... درجه سانتیگراد ذوب می شود. 13- برای افزایش خواص و استحکام آلومینیم، چه کاری انجام می شود؟ 14- فلز آلومینیم را از نوعی خاک رس به نام........ به دست می آورند. 15- ویژگی ها و مشخصات فلز روی را بنویسید. 16- به سوالات زیر درباره فلز روی پاسخ دهید: الف- رنگ ب- نقطه ذوب 17- چرا از فلز روی به عنوان پوشش ورقه های آهنی استفاده می شود؟ 18- کار این ابزارها را بنویسید: الف- سوهان ب- اره آهن بر ج- خط کش فلزی د- سوزن خط کش 19- جنس بدنه سوهان ها از ......... است. 20- آج سوهان چیست؟ 21- مورد استفاده سمبه نشان را بنویسید. 22- قیچی ورق بر دستی برای چه کاری استفاده می شود؟ 23- مورد استفاده گونیا در فلز کاری چیست؟ 24- با توجه به توضیح نام مورد نظر را بنویسید: الف- سوخت کوره بلند (.......) ب- شکل اولیه آهن (........) ج- فلزی با نقطه ذوب 660 درجه سانتیگراد (........) د- یکی از کاربردهای فلز روی (........) ه- ابزار کنترل عمودی بودن دو سطح (.........) و- نام دندانه های روی بدنه سوهان (.........) ط - ابزار نشان زدن مرکزی که باید سوراخ شود (...........) واحد 6 - ساختمان سازی 1- چرا انسان اولیه غارها را رها کرد و به ساختن خانه پرداخت؟ 2- انسان اولیه با استفاده از چه عواملی به ساختن بناهای مورد نیاز خود پرداخت؟ 3- کدام نکته سرآغاز تمدن بشری بود؟ 4- عواملی که امنیت انسان و ساختمان هایش را تهدید می کنند، نام ببرید. 5- ایمن سازی ساختمان یعنی چه؟ 6- عواملی که در نظم یافتن ساختمان ها در شهر و روستا اثر دارند را بنویسید. 7- انواع ساختمان را از نظر نوع کاربرد نام ببرید. 8- در هنگام ساختمان سازی چه عواملی مورد توجه سازندگان آن قرار می گیرد؟ 9- برای ساختن یک خانه ابتدا چه کاری باید انجام بگیرد؟ 10- در نقشه یک ساختمان مسکونی چه چیزهایی نشان داده می شود؟ 11- مراحل ترسیم نقشه هم کف ساختمان را بنویسید. 12- مصالح ساختمانی را تعریف کنید. 13- در هر منطقه مصالح ساختمانی بر چه اساسی انتخاب می شوند؟ 14- موارد استفاده تیر آهن در ساختمان سازی را بنویسید. 15- طرز تهیه آجر و مورد استفاده آن را در ساختمان سازی بنویسید. 16- سیمان چگونه به دست می آید؟ 17- در چه صورت سیمان یک چسب قوی را به وجود می آورد و کاربرد آن چیست؟ 18- تفاوت شن و ماسه را بنویسید. 19- روش های تهیه شن و ماسه را ذکر نمایید. 20- به چه ملاتی، ملات ماسه سیمان می گویند و مورد استفاده آن در کجاست؟ 21- گچ چگونه به دست می آید و بیشتر در کجا استفاده می شود؟ 22- خاصیت مهم گچ را به هنگام کاربرد بنویسید. 23- نام مصالح مورد نظر را بنویسید: الف- وسیله ای برای پایه یا ستون ساختمان ها (.............) ب- از گل خاک رس قالب گیری شده به دست می آید. (..............) ج- در ترکیب آن خاک رس و آهک به کار می رود. (.............) د- دانه های درشت از جنس سنگ (..............) ه- از این ماده در سفید کاری ساختمان استفاده می شود. (..............) و- دانه های ریز از جنس سنگ (..............) واحد 7- خوراک و پوشاک « الف- خوراک» 1- موجود زنده اگر به اندازه کافی غذا نخورد چه می شود؟ 2- بدن برای انجام دادن اعمال حیاتی مثل........و........ به نیرو و انرژی نیاز دارد. 3- فعالیت هایی که انسان برای انجام آن ها به نیرو و انرژی نیاز دارد را نام ببرید. 4- ماده مغذی را تعریف کنید. 5- شش نوع ماده مغذی را نام ببرید. 6- مواد مغذی انرژی زا عبارتند از : الف- ......... ب- ....... 7- وظیفه کدام ماده مغذی رشد و ترمیم بدن است؟ 8- مواد مغذی محافظ را نام ببرید. 9- مواد مغذی شیر را بنویسید. 10- چه نکاتی تاثیر زیادی بر اقتصاد و سلامت خانواده دارد؟ 11- سه مورد از عادت های سالم غذایی را بنویسید. 12- در چه صورت مقدار زیادی از مواد نشاسته ای و ویتامین های برنج از بین می رود؟ 13- برنج بهتر است به صورت........ یا.......... مصرف شود. 14- خیس کردن زیاد سبزی ها ........ آن را از بین می برد. 15- برای پختن صحیح سبزی ها چگونه باید عمل کرد؟ 16- بهترین روش پخت سبزی ها چه روشی است؟ 17- برای پخت مناسب سبزی از چه دستگاه هایی می توان استفاده کرد؟ 18- در چه صورت مقدار زیادی از مواد مفید گوشت از بین می رود؟ 19- گوشت بهتر است چگونه پخته شود؟ 20- گوشت....... ارزش غذایی بیشتری دارد اما از نظر بهداشتی باید خوب......... شود. 21- قبل از پخت حبوبات چه کارهایی باید انجام بگیرد؟ 22- در پخت مواد غذایی از آب حبوبات، گوشت و سبزی پخته شده، چه استفاده ای می توان کرد؟ 23- بهترین راه تشخیص فساد مواد غذایی چیست؟ 24- مواد غذایی بسته بندی و منجمد باید دارای چه مشخصاتی باشند؟ 25- مشخصات گوشت دام سالم را بنویسید. 26- ویژگی های گوشت دام ناسالم را بنویسید. 27- دل و جگر دام ها باید دارای چه مشخصاتی باشند؟ 28- مشخصات گوشت های زیر را بنویسید: الف- مرغ تازه ب- مرغ مانده 29- گوشت ماهی بعد از صید باید در کجا نگه داری شود، چرا؟ 30- ویژگی های گوشت های زیر را بنویسید: الف- ماهی سالم ب- ماهی فاسد 31- مشخصات قوطی کنسرو مناسب را ذکر نمایید. 32- سم خطرناک کنسرو ماهی چه نام دارد و برای از بین بردن آن چه کاری باید انجام شود؟ 33- سوسیس و کالباس سالم باید دارای چه ویژگی هایی باشند؟ 34- شیر ممکن است حاوی میکروب های بیماری زا مانند.........و......... باشد. 35- برای جلوگیری از بیماری باید از شیری که به روش های.............و........... تهیه می شود، استفاده کرد. 36- دو مشخصه مهم شیر فاسد را بنویسید. 37- برای تشخیص فاسد بودن شیر چه عملی باید انجام بگیرد، چرا؟ 38- کدام نوع پنیر بهتر از انواع دیگر آن است؟ 39- کدام نکات باید در باره پنیر محلی مورد توجه قرار بگیرد؟ 40- چه نکته مهمی به هنگام مصرف کشک باید رعایت شود؟ 41- در تهیه و مصرف مواد غذایی به چه نکاتی باید توجه کرد؟(4 مورد) 42- عدم توجه به چه نکاتی موجب هدر رفتن مواد غذایی می شود؟ « ب- پوشاک» 1- کدام پدیده به اندازه طول تاریخ بشر سابقه دارد؟ 2- عامل مهم استفاده از پوشاک توسط انسان ها را بنویسید. 3- چه عواملی باعث تغییر و تحول لباس در دوره های مختلف تاریخ شده است؟ 4- در هر جامعه بخش های مختلفی مانند کارخانه های...........و......... و.......... برای آماده کردن پارچه تلاش می کنند. 5- ساده ترین نوع پارچه چگونه تشکیل می شود؟ 6- نخ تار را تعریف کنید. 7- به چه نخی، نخ پود گفته می شود؟ واحد 8 – کشاورزی « الف- زراعت و باغبانی » 1- چه عواملی موجب به وجود آمدن روش ها و وسایل متنوعی در کشاورزی شده است؟ 2- چه نکاتی موجب تولید محصول بهتر و بیشتر در کشاورزی می شود؟ 3- در اکثر مناطق جهان کشاورزی به دو صورت.......و.......انجام می گیرد. 4- کشاورز موفق کیست؟ 5- رشته های مختلف باغبانی را نام ببرید. 6- پرورش گیاهان در سه مرحله...........و.......و......انجام می گیرد. 7- در مرحله کاشت گیاه چه کارهایی انجام می گیرد؟ 8- آماده سازی زمین زراعتی یعنی چه و برای آماده سازی ابتدا چه کاری انجام می دهند؟ 9- شخم را تعریف کنید. 10- چرا زمین زراعتی را شخم می زنند؟ 11- گیاهان مختلف به میزان متفاوتی به مواد.........و....... نیاز دارند. 12- فواید استفاده از کود در کشاورزی را بنویسید. 13- کودها را به صورت........یا........ به خاک اضافه می کنند. 14- کودها به چند دسته اصلی تقسیم می شوند، نام ببرید. 15- گاهی برای اصلاح خاک از چه موادی استفاده می کنند؟ 16- بذر یا دانه را تعریف کنید. 17- بذر در چه صورت جوانه زده و گیاه جدیدی به وجود می آید؟ 18- یک بذر خوب و مناسب چه ویژگی هایی دارد؟ 19- عمق مناسب برای قرار دادن بذر در خاک را بنویسید. 20- بذر را به صورت های........و...... در عمق مناسب خاک قرار می دهند. 21- مرحله « داشت» را در کشاورزی تعریف کنید. 22- عمده ترین عملیات مرحله «داشت» را نام ببرید. 23- این اصطلاحات را در کشاورزی توضیح دهید. الف- وجین کردن ب- تنک کردن ج- واکاری د- سله شکنی 24- سخت شدن خاک و ترک خوردن آن چه مشکلاتی برای گیاه ایجاد می کند؟ 25- سله شکنی به چه منظوری انجام می گیرد؟ 26- چرا گاهی لازم است پای بوته ها خاک اضافه کنند؟ 27- آخرین مرحله زراعت......... نام دارد. 28- مزایای برداشت به موقع محصول را بنویسید. 29- پس از برداشت محصول چه عملیاتی صورت می گیرد؟ 30- سبزی ها را چگونه طبقه بندی می کنند؟ 31- یکی از متداول ترین طبقه بندی سبزی ها را نام ببرید و دو گروه از آن ها را بنویسید. 32- کدام قسمت از گیاهان و سبزی های مورد استفاده غذایی قرار می گیرد: الف- کاهو (........) ب- نخود و لوبیا (........) ج- تربچه (.........) د- اسفناج (.........) ه- گوجه فرنگی (........) و- گل کلم (........) ط - سیب زمینی (.........) 33- برای قسمت های قابل مصرف گیاهان دو مثال بزنید: الف- ریشه مانند..........و........ ب- میوه مانند......... و...... ج- دانه مانند.......... و......... د- برگ مانند......... و......... « ب - دامپروری » 1- در جهان امروز چه چیزی روش های دامپروری را دچار تحول نموده است؟ 2- دامپروری یعنی چه؟ 3- در هر کشور با توجه به چه مواردی حیوانات خاصی را پرورش می دهند؟ 4- چهار گروه اصلی از حیواناتی که در ایران پرورش داده می شوند را نام ببرید و مثال بزنید. 5- دام را تعریف کنید. 6- در ایران پرورش چه دام هایی بسیار رونق دارد و چرا؟ 7- پرورش کدام دام ها در ایران به صورت محدود در بعضی نقاط انجام می شود؟ 8- کدام حیوان جایگاه خاصی در پرورش طیور دارد، چرا؟ 9- پرورش کدام طیور به صورت پراکنده در بعضی از مناطق کشورمان انجام می گیرد؟ 10- دو حشره ای که پرورش آن ها رونق فراوانی دارد را نام برده و محصولات هر یک را بنویسید. 11- آبزیانی مانند............و........... از منابع مهم تامین............ مورد نیاز بشر می باشند. 12- سه عاملی که در پرورش دام ها و دیگر حیوانات اهلی موثرند را بنویسید. 13- بهره گیری از حیوانات در چه صورتی به حد مطلوب و مناسب خواهد رسید؟ 14- عوامل موثر در پرورش مرغ را نام ببرید. 15- کدام نکات بهداشتی باید در باره محل زندگی مرغ (جایگاه) رعایت شود؟ 16- در طول دوره پرورش مرغ ها به چه نکات مهمی باید توجه کرد؟ 17- برای تامین موارد زیر در بدن مرغ ها، دو غذا مثال بزنید: الف- انرژی ............. .و............ ب- پروتئین ........ و.............. ج- مواد معدنی .................. و............. د- ویتامین.............. 18- در غذای مرغ ها از ذرت و گندم برای تامین................ و از سویا برای تامین............... استفاده می شود. 19- تفاوت پرندگان و پستانداران در پرورش جنین را بنویسید. 20- اصلاح نژاد یعنی چه؟ 21- دو روش جوجه کشی را نام ببرید. 22- ویژگی های تخم مرغ مناسب برای جوجه کشی را بنویسید. 23- در هر بار جوجه کشی طبیعی حد اکثر چند تخم مرغ لازم است؟ 24- برای تبدیل تخم مرغ ها به جوجه در روش طبیعی به........... و............. نیاز است که به وسیله مرغ تامین می شود. 25- دوره تبدیل تخم مرغ به جوجه............... روز طول می کشد. 26- برای جوجه کشی مصنوعی به چه چیزهایی نیاز است؟ 27- چهار عامل لازم برای رشد جنین تخم مرغ ها که با ماشین جوجه کشی تامین می شود را نام ببرید. 28- در چه صورت یک ماشین جوجه کشی بازدهی بیشتری خواهد داشت؟ 29- ماشین های جوجه کشی کوچک با ظرفیت............. عدد تخم مرغ و ماشین های بزرگ با ظرفیت............. عدد تخم مرغ ساخته می شوند. منبع:www.herfe-rszy.com
[ یکشنبه هشتم مرداد ۱۳۹۱ ] [ 10:18 ] [ فرامرز تیموری ]
.: Weblog Themes By Weblog Skin :.
درباره وبلاگ

درباره وبلاگ

این وبلاگ برای گسترش یادگیری درس حرفه و فن برای دانش آموزان مدارس راهنمایی ومطالب گوناگون ومتنوع علمی -تفریحی -طب سنتی وموارد جذاب دیگربرای عموم گرد آوری می گردد امیدوارم با نظرات خوب خود مرا یاری کنید. از لطف شما متشکرم.